Welkom bij Green Heritage Fund Nederland

Het Green Heritage Fund Nederland (GHFN) is een stichting die het Green Heritage Fund Suriname (GHFS) financieel ondersteunt.

Het GHFS voert een aantal programma's tot om Suriname:

Xenarthraprogramma
De Xenarthra is de orde van dieren die luiaarden (2 soorten), gordeldieren (9 soorten) en miereneters (3 soorten) omvat. Het Xenarthraprogramma van de stichting houdt zich bezig met de opvang, verzorging, rehabilitatie en vrijlating van deze dieren. Dit houdt in dat verweesde en in nood verkerende dieren tijdelijk worden geadopteerd.

Dolfijnenprogramma
Het Dolfijnenprogramma is een onderzoek dat elke zondag wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers van de GHFS. Op elke trip mogen er gasten mee (maximum 10 per trip). Het doel hiervan is om gasten het onderzoek van dichtbij te laten meemaken en het onderzoek te helpen financieren. De gasten krijgen ook informatie over de dolfijnen en het estuarium.

Over het Educatie- en Onderzoeksprogramma
Alle activiteiten van de stichting hebben als doel het bewustzijn en begrip van het algemene publiek rond milieukwesties te vergroten. Ze zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op het behoud en verstandig gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

Cultuur en Gemeenschappen
Een programma opzetten dat instaat voor het bevorderen en vastleggen van positieve waarden, praktijken en kennis over het milieu, in samenwerking met groepen waar deze kennis uit voortkomt.
s opgericht in 2005 en is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij de oprichting van de stichting zijn wij geïnspireerd geworden door Wangari Maathai, de Nobelprijswinnaar uit Kenya, die bij haar werk op het gebied van milieu speciaal lokale mensen betrekt.

Om deze programma's effectief te kunnen voortzetten is er onder andere financiële ondersteuning gewenst vanuit Nederland.

Image